Vondeldorp Informatiepunt (VIP)

VIP is een aantal jaar geleden door een aantal Vondeldorpers opgericht vanuit het idee dat er wellicht behoefte bestond aan informatie op het gebied van welzijn, zorg, veiligheid en wonen. Daartoe bezoekt het vierkoppige VIP-team regelmatig wijk- en netwerkbijeenkomsten op maatschappelijk en sociaal vlak in Amsterdam. Die ingewonnen informatie deelt het VIP-team graag met u via de nieuwsbrief en de website van Vondeldorp.

Bij vragen kunt u mailen naar vip@vondeldorp.nl

Daniëlle de Doelder, Marianne Heesbeen, Nely van Westerop en Rieës Willemsen

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam
Vitae Sport
Simply Fish