Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 mei

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 mei

Vondeldorp
Leden Vondeldorp

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Stadsdorp Vondeldorp wordt gehouden op 27 mei 2024.

De ALV is uiteraard alleen bestemd voor leden. Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging met uitgebreide informatie ontvangen op het ons bekende mailadres. Is dat niet het geval, stuur dan even een berichtje naar bestuur@vondeldorp.nl.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag van de ALV van 27 november 2024
 3. Bestuursverslag 2023
 4. Financieel jaarverslag 2023
  1. Winst- en Verliesrekening 2023
  2. Afrekening Lustrum
  3. Resultaat evenementen per categorie
  4. Balans per 31 december 2023
  5. Verslag en verklaring Kascommissie
 5. Aanpassing Huishoudelijk reglement: verlenging termijn kascommissie
 6. Samenstelling bestuur
 7. (Her)ijken strategie Vondeldorp: discussie
 8. Jaarkalender bestuur 2024: ter informatie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Aansluitend napraten onder het genot van een drankje.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam