27november Algemene Ledenvergadering

27november Algemene Ledenvergadering

Vondeldorp
Leden Vondeldorp

Op maandagavond 27 november om 19.30 uur houden we de najaars-ALV in het Dufay Café, Dufaystraat 19 te Amsterdam.

Alle leden hebben hiervoor op maandag 12 november een uitnodiging ontvangen. Daarin staat een korte toelichting op de agendapunten en links om de te bespreken stukken te kunnen downloaden. Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@vondeldorp.nl.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda;
  2. Terugblik op Lustrumfeest;
  3. Verslag van de laatste ALV van 5 juni 2023: goedkeuring en vaststelling;
  4. Jaarplan 2024;
  5. Begroting 2024;
  6. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (HHR)
  7. Bestuursmededelingen;
  8. Rondvraag;
  9. Sluiting en borrel.
Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam