Nieuws

3 april extra ALV over de buurttuin

Vondeldorp

Tijd en plaats

3 april 2023 om 20.00 uur in het Dufay Café

Prelude

Op de ALV van 26 november 2022 is gesproken over het aanbod van de ZuiderMRKT om middels een samenwerkingsovereenkomst met Vondeldorp te participeren in de verdere financiering en aanleg van de buurttuin.

Ook Vondeldorp zou dan een extra 5.000 Euro aan het tuinproject moeten toekennen. Na uitvoerige discussie hierover is toen besloten dat het bestuur met zowel ZuiderMRKT als de tuingroep verder zou bespreken hoe dit vorm te geven, en het resultaat daarvan voor te leggen aan een extra ALV.

De afgelopen maanden hebben deze gesprekken plaatsgevonden met als uitkomst dat het door alle betrokken partijen beter wordt gevonden om voor de verdere inrichting en daarna het beheer van de tuin een aparte rechtspersoon op te zetten. Zodat de financiele exploitatie van de tuin die nu nog door de boeken van Vondeldorp loopt, daar kan worden ondergebracht. Echter, omdat er door Vondeldorp al subsidies zijn aangevraagd en toegekend, is het beter om deze nu nog door Vondeldorp te laten afwikkelen.

Nu is er dan de extra ALV waarop de leden worden gevraagd om in te stemmen met de uitkomst van de gesprekken. En ook worden geinformeerd over:

 • de stand van zaken van de aanleg van de buurttuin;
 • de begroting en financiering van de buurttuin;
 • de wijze waarop Vondeldorp en de ZuiderMRKT gezamenlijk de aanleg van de buurttuin gaan ondersteunen.
 • de wijze waarop het beheer en onderhoud van de buurttuin na inrichting en aanleg geregeld worden.
 • de stand van zaken met betrekking tot de werkkeet.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Samenwerking Vondeldorp, Zuidermrkt, en de Tuingroep

Presentatie en uitleg door bestuur, de tuingroep en Zuidermrkt van het verloop en de uitkomst van de gesprekken.

Daarna vraagt het bestuur de vergadering om in te stemmen met het volgende:

Om voor de verdere inrichting en daarna het beheer van de tuin een aparte rechtspersoon op te zetten. Vondeldorp zal dan met de Zuidermrkt en de Tuingroep onderzoeken welke juridische vorm het beste past bij doel en beheer van de buurttuin en hier op een volgende ALV een voorstel voor indienen.

Voor de financiering van het tuinproject zijn de verschillende subsidies aangevraagd door, en toegekend aan Vondeldorp. Voorgesteld wordt daarom dat Vondeldorp ook  de financiele administratie hiervan blijft uitvoeren, én de afwikkeling, te weten de rapportage aan de subsidiegevers over de besteding zal gaan doen.

 1. Het financieringsplan van de Tuin

In een presentatie tijdens de vergadering zal worden aangetoond dat de geraamde kosten voor inrichting van de tuin gedekt zijn door definitieve financiële toezeggingen van diverse fondsen, instellingen (waaronder dus ZuiderMRKT), en particulieren.

Ook de bijdrage van Vondeldorp staat er bij. Mits:

De vergadering akkoord gaat met een bijdrage van 5.000 Euro  van Vondeldorp aan het tuinproject. 

 1. Verdere aanleg en ontwikkeling Tuin

Informatie over de voortgang. Hoe mooi wordt het. Wat mogen we al verwachten dit jaar/deze zomer. Wanneer gaat het terras open. 

 1. Plannen Werkkeet in de Tuin

Informatie over stand van zaken, mogelijke locatie en vooruitzichten.

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam