Nieuws

Beschermd stadsgezicht voor Oud-Zuid?

Leefomgeving

Een van onze leden schrijft ons:
"Wellicht zijn jullie op de hoogte van het concept-besluit van de Gemeente Amsterdam  om onze buurt Oud-Zuid de status ‘beschermd stadsgezicht’ te geven. Hiervoor loopt er momenteel een inspraakronde. Dit concept-besluit behoeft steun. Ik verwacht dat er Vondeldorpers zijn die hierover een ondersteunende (of mogelijk afwijzende) zienswijze willen indienen. Zie hier onder andere een brief en bijlagen die daarvoor gebruikt kunnen worden. Uiterlijk 1 juni moeten de betreffende e-mails worden verzonden".

 

Voorbeeldbrief:

anette.van.dijk@amsterdam.nl

Aan de Dienst Monumenten en Archeologie
t.a.v. mevrouw A. van Dijk
Herengracht 482
Amsterdam.

Betreft: Zienswijze aanwijzing 3 gebieden. Amsterdam, 29 mei 2022.

Geachte mevrouw,

We zijn verheugd te vernemen dat het College van B en W van Amsterdam heeft besloten om aan de
raad voor te stellen buurten in drie stadsdelen aan te wijzen als gemeentelijk beschermd
stadsgezicht. Het betreft Oud Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp.
We juichen het voorstel van harte toe. Deze wijken zijn met elk hun eigen karakter uit een oogpunt
van stedenschoon waard om in de toekomst ongeschonden bewaard te blijven. Dit is ook onderkend
door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
We willen hieraan graag toevoegen dat we veel belang hechten aan duurzaamheid. Maatregelen ter
verduurzaming kunnen goed samengaan met behoud van de integriteit van de stadsgezichten. Bij
voorbeeld: in Oud Zuid kunnen zonnepanelen heel goed buiten het zicht worden aangebracht.
Bovendien worden thans diverse nieuwe vormen van verduurzaming van oudere panden ontwikkeld.
Met deze zienswijze hopen we bij te dragen aan een spoedige aanwijzing van de bedoelde gebieden
tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

De Initiatiefgroep Bouwwoede Oud Zuid.
Henk Bakkerode, Marianne Houtzager, Maurits Klaren, Ita Heijmans, Henk Schaapman, Jan
Leegwater, Michel van Putten, Leen Keizer.


 

Brasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAOrganicParfumerie_LouiseSimon_MeijssenVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg