Nieuws

Het bestuur heeft nieuwe mensen nodig!

Van en door Vondeldorp

Een nieuwe voorzitter

Eind dit jaar verlaat voorzitter Tjeerd Hulsman het bestuur van Vondeldorp. Wie wil het stokje overnemen? We zoeken iemand die zich als bestuursvoorzitter wil inzetten voor de verdere uitbouw van ons stadsdorp. Nu het einde van de corona-beperkingen in zicht is, verwachten een doorstart van de bestaande en een explosie van nieuwe initiatieven. Werk genoeg voor het bestuur om dat alles te stimuleren en in goede banen te leiden.

We verwachten van de voorzitter dat hij/zij samen met de overige (6) bestuursleden daaraan een actieve bijdrage wil leveren.

Een nieuw bestuurslid

Ook het bestuurstermijn van Michael Ferron loopt eind dit jaar af. We zoeken voor hem een opvolger.
We verwachten van een bestuurslid dat zij/hij actief meedraait in het bestuur, bestuurstaken oppakt en - zo mogelijk - bereid is zich in te zetten voor Vondeldorp- activiteiten.

Onze vereniging heeft een collegiaal bestuur met een pragmatische inslag. We willen vooral de voorwaarden scheppen voor bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven van onze leden; waar nodig zorgen we voor afbakening en afstemming. Dat doen we in onderling overleg, met gelijke weging van de ingebrachte meningen en strevend naar consensus.

Graag nodigen we jullie uit kandidaten voor te dragen. Dat kan uiterlijk vóór 1 september 2021  door een mailtje naar bestuur@vondeldorp.nl

Informatie bij:   Jaap van Kampen (secretaris) 06 30566471

Taken en Profiel.

De voorzitter

  1. leidt alle vergaderingen van het bestuur en de ALV;
  2. initieert en zorgt voor een goed verloop van de voor de vereniging, noodzakelijke werkzaamheden;
  3. zorgt, samen met de overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;
  4. vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (bv Gemeente);

Het voorzitterschap is onbezoldigd en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld 2-3 uur per week en een flexibele beschikbaarheid.

Wij zoeken een voorzitter die:

  1. zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar is;
  2. een open sfeer creëert, mensen bij elkaar brengt en samenwerking stimuleert;
  3. meningsverschillen de ruimte geeft en naar het compromis zoekt;
  4. oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen de Vondeldorpbuurt;
  5. liefst ervaring heeft als bestuurslid van een vergelijkbare vereniging of stichting;
  6. liefst ook beschikt over een relevant netwerk.
ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAParfumerie_LouiseSimon_MeijssenVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg