Nieuws

Schoolplein wordt buurttuin

Waar nu aan het Dufayplein het verlaten, verveloze oude gebouw van de
Paulusschool staat, zal in de loop van 2021 het levendige Dufayhuis
verrijzen.

In de voormalige school zullen dan op de boven etages van dit Buurt-
en Gezondheidscentrum artsen en fysiotherapeuten hun intrek nemen. Daar
kan je dan onder meer komen voor beeldende therapie, bewegingstherapie en
voor voedings- en dieetadvies. Er komen ook een consultatiebureau en een
afdeling kinderpsychiatrie, er is postnatale begeleiding en er wordt een
afhaalpunt van een apotheek opgezet.
Het gymnastieklokaal op de begane grond, met zijn grote open deuren naar het
plein, wordt een Buurtkamer. En het aanpalende schoolplein met zijn 350-400
m 2 kille grijze straattegels zal worden omgetoverd tot een groene plek in stenig
Amsterdam.
Het project op die plek een buurttuin te realiseren is tot stand gekomen op
initiatief van Stadsdorp Vondeldorp. Daarin zijn zo’n 500 bewoners van Oud-
Zuid, onder wie veel vrijwilligers, actief. Doel is de samenhang van de buurt te
stimuleren en een vitaal, veilig, gelukkig en gezond wonen in de buurt te
bevorderen. De tuin moet een tuin voor jong en oud worden. Een
ontmoetingspunt. Een oase van rust.
In het najaar van 2020 ontving Vondeldorp een stimulerings- en startsubsidie
van 15.000 euro uit het Buurtbudget Oud-Zuid om zo’n buurttuin te realiseren.
Een plek die, zoals een buurtbewoner toen ter aanmoediging schreef:
‘alles in zich draagt wat we als stadsbewoners en speciaal
bewoners van Amsterdam-Zuid nodig hebben. Een toegankelijke
plek waar jong en oud elkaar treffen kunnen en met elkaar
werkzaam kunnen zijn. En die tegelijkertijd een substantiële
vergroening van het Stadsdeel Zuid oplevert.’

De buurttuin zal een openbare binnentuin worden met een Buurtkamerterras
met gezellige zitjes. Terwijl je daar een glaasje drinkt of een kopje koffie geniet,

of zelfs een gezonde lunch tot je neemt, zijn ondertussen vrijwilligers in de tuin
bezig in de moestuin, in een vlinder- en insectenvriendelijke tuin, in een
pluktuin met kruiden en bloemen. Basisscholieren zouden er les kunnen krijgen
in groen en gezonde voeding.
Eind dit jaar moet de eerste spade de grond in. Inmiddels is een
buurtwerkgroep van start gegaan met de voorbereidende activiteiten voor de
buurttuin. Met het zoeken van expertise over de mogelijkheden die de ligging
van de tuin biedt. Hoe het is gesteld met de kwaliteit van de grond? Hoe valt de
aanleg van de infrastructuur voor een waterpunt te realiseren? Samenwerking
wordt gezocht met tuincentra, hoveniers, buurtondernemers en de
Zuidermarkt. Subsidies gezocht voor de hele inrichting van de tuin, voor de
aanschaf van planten en struiken, voor tuinmeubilair, voor wat niet al. Wie
groene vingers heeft is welkom, evenals iedere expertise op dit terrein!
De Buurttuinwerkgroep Dufayhuis
Contactpersoon Tjeerd Hulsman: hulsman.advies-interim@hotmail.com

ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitBBDB_MakelaarsDe_BruinDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenOrganicParfumerie_LouiseSimon_MeijssenSlagerij_Van_DamVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_Liem