Nieuws

Nieuwe VIPse berichten

 • Hierbij de laatste berichten van ViP,  het Vondeldorp Informatiepunt

Buurtteam Amsterdam: Informatie Gemeente Amsterdam
Vanaf 1 april 2021 komen er door heel Amsterdam buurtteams. U kunt straks naar een buurtteam in uw wijk als u vragen hebt over:

 • zorg
 • welzijn
 • wonen
 • werk
 • geldzaken
 • veiligheid

Wat een buurtteam is

In elk buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar. Zij ondersteunen u wanneer u hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld als u zo lang mogelijk zelfstandig wil wonen, moeite heeft om rond te komen of als u  graag meer sociale contacten wil opdoen.

 

Wat een buurtteam doet

Het buurtteam kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft, zodat u zelfstandig  weer verder kunt. Daarom werkt een buurtteam ook samen met andere organisaties en specialisten in de buurt. Bijvoorbeeld met:

 

 • huisartsen
 • wijkverpleging
 • Ouder- en Kind teams
 • woningcorporaties
 • zorgaanbieders die niet in het buurtteam zitten

Waar een buurtteam komt

In elke wijk komt straks een buurtteam. U kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. U kunt ook bellen of een e-mail sturen voor een afspraak bij u thuis of bij het buurtteam.

Meer informatie

Binnenkort komt er een website met uitgebreide informatie over de buurtteams. Daar kunt u dan ook adressen en telefoonnummers van de buurtteams vinden. Zorgprofessionals met vragen over Buurtteams Amsterdam kunnen terecht op onze contactpagina.

 

Als u al ondersteuning hebt

Als u al ondersteuning hebt, houdt u uw ondersteuning. Het kan wel zijn dat u die na 1 april 2021 van een andere aanbieder of van een buurtteam krijgt. Of dat u de ondersteuning op een andere dag krijgt. Hoe dat voor u zit, hangt af van de situatie. Uw huidige begeleider informeert u hierover en beantwoordt uw vragen.

Persoonlijke en zorgvuldige overdracht

Als u straks ondersteuning krijgt van een andere aanbieder of van een buurtteam, dan regelt uw huidige begeleider dat voor u. Hij of zij doet dat in overleg met u. Uw huidige begeleider zorgt er ook voor dat u de informatie over de verandering schriftelijk krijgt. Zodat u alles rustig kunt nalezen.

Uw dossier

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld. Uw begeleider zorgt ervoor dat uw dossier met u meegaat naar uw nieuwe begeleider. Uw dossier staat in een beveiligd systeem in de computer. Daar kunnen alleen de mensen die u helpen bij.

Cliëntondersteuning

U kunt altijd iemand uit uw omgeving bij de verandering betrekken of meenemen naar een gesprek. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Of een gratis cliëntondersteuner. Kijk op cliëntondersteuning voor meer informatie.

Vragen of klachten?

Komt u er niet uit met uw begeleider? Neem dan contact op met team Klachten en Kwaliteit Sociaal, telefoonnummer 020 251 4444. Of stuur een e-mail naar klachtensociaal@amsterdam.nl.

https://www.buurtteamamsterdam.nl

 

Wijktafeloverleg 25-3-2021:  Ontmoeting met de wijkagent in Vondeldorp

Wat doet een wijkagent?

De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Veel wijkagenten zoeken actief contact met de inwoners van hun wijk en hebben bijvoorbeeld een spreekuur of werken regelmatig op een centrale plek in de wijk . De samenleving digitaliseert en vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in de fysieke wereld en de digitale wereld. Veel wijkagenten zijn daarom actief op sociale media en kunnen via deze platforms zien wat er speelt, hebben er contact met inwoners en geven inzicht in hun werk.

Met wie werkt een wijkagent?

Sommige problemen kan een wijkagent zelf oplossen door met inwoners of ondernemers in gesprek te gaan. Maar soms gaat het om iets wat niet (alleen) voor de politie, maar  voor de gemeente of bijvoorbeeld voor een woningbouwvereniging is. De wijkagent kan dan doorverwijzen naar hulpverlening of organisaties zoals buurtbemiddeling. De wijkagent zit regelmatig met de gemeente, woningbouwverenigingen en andere instanties om de tafel. Zo weten alle partijen wat er aan de hand is. Samen met u zorgen zij voor de veiligheid in uw wijk of buurt.

De digitale wijkagent 

Naast wijkagenten zijn bij de politie sinds enkele jaren ook wijkagenten digitaal werkzaam. Waar de “gewone” wijkagent (m/v) door de buurt fietst, doet de digitale wijkagent dat via de computer. Zijn werkgebied  is het internet. Online kijkt hij wat mensen bezighoudt op sociale media, op de sites van lokale en regionale media en op fora. Hij weet wat er online speelt in zijn wijk. De digitale wijkagent en de wijkagent op straat vullen elkaar aan. Ze voorzien elkaar van informatie die op internet dan wel in de buurt wordt vergaard.
De digitale wijkagent doet onderzoek naar gedigitaliseerde criminaliteit. Denk daarbij aan online smaad, sexting, internetoplichting, klassieke misdaad met een digitale component. Hij geeft tips aan collega’s en inwoners over het veilig gebruik van internet. Samen met collega’s verzorgt hij de sociale media van zijn team, zoals de Facebookpagina en het Instagramaccount van de politie in de buurt. Hij plaatst posts op die pagina’s, beantwoordt vragen van inwoners, maar geeft ook voorlichting op scholen over bijvoorbeeld sexting en digitaal pesten.
De digitale wijkagent is er voor de online basale politiezorg. Inwoners kunnen bij hem terecht voor het doorgeven en verkrijgen van informatie over zaken die zich in de digitale wereld afspelen.

Waaks! in de buurten van Zuid

Iedereen wil graag veilig wonen en leven. Politie en gemeente doen al het mogelijke om Zuid veilig te maken en te houden. Zij kunnen uw hulp  Uw hulp  daarbij goed gebruiken. In het project “Waaks” werken bewoners, gemeente en politie samen om uw buurt nog veiliger te maken.

Wat doet u als iemand in uw straat of wijk zich verdacht gedraagt?  Iemand die bijvoorbeeld erg lang blijft staan bij een portiek of auto of iemand die ergens naar binnen gluurt. Denkt u: ‘Het zal wel’ of komt u in actie?

App groep

Waaks is een app groep. We vragen deelnemers om extra alert te zijn op verdachte situaties en deze te delen met de politie, het stadsdeel en buurtgenoten in de app groep. In diverse buurten van Zuid zijn Waaks-groepen al actief:

In Amsterdam Oud Zuid heet deze app:  “Vondelparkgroep”

Hoe kunt U deelnemer worden van de Appgroep:

Vul dan het toestemmingsformulier in van de” Waaks” WhatsApp groep op https://www.amsterdam.nl/waaksinzuid,

 • Wijkagent Dennis de Waart (de coördinator van de app)  voegt U dan toe.
 • Zijn telnr. is 0622411839

Wilt u meer informatie over Waaks? Stuur dan een mail naar veiligheid.sdz@amsterdam.nl    Er zijn nu 240 deelnemers. Meld U aan, hoe meer deelnemers hoe veiliger onze buurt wordt.

Informatiebijeenkomst  Kuria in samenwerking met Amsterdam UMC 01-04-2021

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is passende zorg voor alle patiënten met een levensbedreigende ziekte of langzame achteruitgang, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld patiënten met kanker, longemfyseem, hartfalen, vaatziekten, nieraandoeningen, dementie of na een beroerte. Er zit geen tijdslimiet aan palliatieve zorg, soms duurt ze dagen of weken, maar vaker maanden of meer dan een jaar. Palliatieve zorg is niet gericht op zo lang mogelijk leven, maar op zo goed mogelijk leven.

 

De betekenis van de laatste levensfase voor u

Hieronder volgen enkele vragen die richting kunnen geven aan wat voor u belangrijk kan zijn in de laatste levensfase.

Wat maakt het leven de moeite waard in de laatste fase? 
Wat is belangrijk voor u in de laatste fase? 
Welke rituelen zou u willen doen? 
Welke religieuze waarden vindt u belangrijk? 
Waar bent u bang voor? 
Waar wilt u sterven en wie zijn daarbij? 
​​​​​​​Wat betekent sterven voor u?

Wensen aan het levenseinde

Er zijn behandelingen waar u over na kunt denken of u die wel of niet zou willen. U kunt zelf kiezen voor een behandelbeperking. Maar uw dokter kan dat ook. Bijvoorbeeld als de behandeling medisch niet meer zinvol is. Hieronder volgen enkele wensen die u kunt hebben

In gesprek

Wel/niet reanimeren
Wel/geen ziekenhuisopname
Wel/geen opname op de Intensive Care (IC)
Wel/geen euthanasie

Ga in gesprek met naasten en uw arts over uw wensen aan het levenseinde, ook als u nog niet precies weet wat u wilt.

Wilt u naar aanleiding van de informatie die u tijdens de informatiebijeenkomst hebt gehoord meer weten, dan kunt u hieronder links vinden met extra informatie, zodat u dit thuis nog eens rustig kunt lezen.

Via de website   https:// palliatievezorg.patientenfederatie.nl)kunt u meer informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • In gesprek gaan
 • Wilsverklaring
 • Orgaandonatie
 • Reanimeren (wel / niet)
 • Zorgmogelijkheden in uw omgeving
 • Palliatieve zorg
 • Specifieke aandoeningen en de laatste levensfase
 • Specifieke doelgroepen en de laatste levensfase

 

Belastingaangifte:  Nepmails

Maart en april zijn de maanden om belastingaangifte te doen. Ook internetcriminelen houden hier rekening mee. Op dit moment zijn er verschillende nepmails over belastingteruggave de omloop.

Sinds de mogelijkheid om belastingaangifte te doen, sturen criminelen veel nepmails rond over belastingteruggave. De mails lijken afkomstig van Mijn Overheid,  de online omgeving waar persoonlijke informatie over overheidszaken gebundeld is. De Belastingdienst gebruikt deze omgeving ook voor het verzenden van berichten. Maar in dit geval gaat het dus om nepmails.

 

Gegevens verifiëren

In de nepmails staat dat bij een controle rondom de aangifte blijkt dat de ontvanger in aanmerking komt voor belastingteruggave. Daaronder staat om hoeveel geld het gaat. Meestal honderden euro’s. Om de teruggave te ontvangen vragen de criminelen om via een link gegevens en de bankrekening te verifiëren. In echte mails van Mijn Overheid staat altijd alleen een melding dat er een bericht in de online omgeving klaar staat. In de mails staat nog niets over de inhoud van het bericht.

 

Criminelen sturen phishing per post uit naam ING

Wees ook bij fysieke post alert op nepberichten van criminelen.

Criminelen gebruiken meestal e-mail of sms om mensen op te lichten. Ze sturen dan een bericht uit naam van bijvoorbeeld een bank en proberen zo achter de (bank)gegevens van het slachtoffer te komen. Hierdoor zijn veel mensen alert bij berichten in hun mailbox. Helaas moet dat ook bij de fysieke brievenbus. Criminelen sturen op het moment namelijk brieven namens ING met de huisstijl van ING.

Verzoek bankpas

Door het gebruik van fysieke brieven lijkt het phishingbericht echter. De oplichters vragen de ontvanger om de bankpas op te sturen. Ook zit er bij de brief een invulformulier. Hierop vragen ze naar persoonsgegevens, inloggegevens van internetbankeren en de pincode van de bankpas.

Het is belangrijk om te weten dat een bank nooit vraagt om een bankpas op te sturen, ook vraagt de bank nooit naar inloggegevens van internetbankieren of de pincode van de betaalpas. Twijfelt u? Neem dan contact op met de bank.

 

Brasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensAffourtitBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAOrganicParfumerie_LouiseSlagerij_Van_DamVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg