Nieuws

Paulusschool en Buurttuin

Tjeerd Hulsman

De Buurtkamer in de Paulusschool en de Buurtuin op het schoolplein

Hoe het ooit allemaal begon en de stand van zaken per september 2020

Zomer 2017 lancering idee Paulusschool op Zomerfeest Vondeldorp

In de zomer van 2017 moesten wij voor het Zomerfeest noodgedwongen uitwijken naar de Paulusschool. Vanwege de brand in de beoogde locatie, het Fons Vitae lyceum. De school als locatie voor een feest beviel goed. Toen we hoorden dat de school leeg kwam te staan ontstond al gauw het idee om daar een eigen ontmoetingsruimte op te zetten in de oude gymzaal, in combinatie met een terras en Buurtuin op het oude schoolplein.  

Werkgroep Paulusschool aan de slag najaar 2017

Eind 2017 ging een werkgroep van Vondeldorpers aan de slag en ontwikkelde ideeën voor ouderenwoningen op de eerste en tweede etage, gecombineerd met een buurtkamer voor buurtbewoners om elkaar in een prettige en open sfeer te ontmoeten op de begane grond in de gymzaal. Voor dit idee kwam geen steun van uit het stadsdeel, de onderwijsbestemming bleef op het gebouw. 

Eind 2018 huisartsen in nood sluiten aan

Eind 2018 klopten huisartsen in nood aan bij de werkgroep van Vondeldorp en gezamenlijk werd besloten de ouderenwoningen in te ruilen voor ruimte voor de zorgprofessionals. Zo werd er in combinatie met de nood van de huisartsen in het najaar van 2018 en begin 2019 actiegevoerd richting meerdere commissies van de Gemeenteraad. Een bewonersinitiatief resulteerde in een petitie met meer dan 2.000 stemmen die kon worden aangeboden aan de wethouder.

Begin 2019 gemeente komt in actie en gaat aan de slag

Dat leidde ertoe dat de school begin 2019 beschikbaar kwam voor de buurt als buurtcentrum met zowel een Zorgfunctie als een Ontmoetingsfunctie: de Buurtkamer. De gemeente stelde een architect aan, die een mooi inrichtingsplan ontwierp, met ruimte voor de zorgfuncties van de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundige, apotheek en andere therapeuten. Maar ook voor de Buurtkamer in de oude gymzaal grenzend aan het schoolplein dat een mooie Buurttuin wordt. Begin 2020 waren de inrichtingsschetsen geheel gereed en was het wachten op de verdere besluitvorming van de gemeente.

Tweede helft 2019 onderzoek naar mogelijkheden voor het beheer van de Buurtkamer

Er werden door de buurtbewoners verenigd in Vondeldorp meerdere alternatieven uitgewerkt voor het financieel en beheertechnisch exploiteren van de Buurtkamer. Daarbij werden de volgende aspecten van het exploiteren van een Buurtkamer meegenomen. Meer informatie vind u in dit document (link)

  1. Het verhuren van de ruimte voor activiteiten van bijvoorbeeld Vondeldorp, vergaderingen van buurtbewoners, feestjes van en voor bedrijven in de buurt en buurtbewoners.
  2. Het runnen van een openbare ruimte met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches).
  3. Het runnen van een activiteitenprogramma van, voor en door buurtbewoners.
  4. Het leveren van vrijwilligers als gastvrouw en gastheer in de Buurtkamer en voor activiteiten.
  5. Het runnen van een buurt informatiepunt.
  6. Het organiseren van activiteiten en evenementen.
  7. Het organiseren van projectmatige activiteiten en het regelen van subsidies voor zover noodzakelijk.
  8. Het inrichten en beheren van een Buurttuin bij de Buurtkamer.
November 2019: ALV-Vondeldorp besluit over beheer van de Buurtkamer

De vereniging Vondeldorp realiseerde zich dat, het beheer en exploitatie van een openbare ruimte met een de horecafunctie,die de gehele week laagdrempelig open moet zijn, niet gegarandeerd kon worden vanuit de vereniging alleen. Op 9 november 2019 gaf de ALV van de vereniging het bestuur de opdracht andere partijen te zoeken om samen de Buurtkamer mee op te zetten en te gaan exploiteren.

Gekozen variant door de ALV van Vondeldorp op 9 november 2019:

III. Realiseer de Buurtkamer via investering inrichting én exploitatie door meerdere partijen. Vondeldorp is de initiator van die samenwerking en blijft aanjagen dat de Buurtkamer er komt in een vorm die past bij de wensen van de buurt. Vondeldorp geeft vooraf aan wat ze wel en niet kan en wil als vereniging. Welzijnsinstellingen lijken daarbij geschikte partners omdat zij al ervaring met buurtkamers en subsidie relaties met de gemeente hebben.  Horecaondernemers kunnen helpen bij de exploitatie. Buurt initiatieven, als de Zuidermarkt, kunnen de bredere samenhang met de buurt verder borgen. Opdracht aan het bestuur is om actief aan tafel te blijven als gesprekspartner, initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op de inrichting en programmering van de Buurtkamer en de Buurttuin.

September 2020 Goed nieuws voor Buurtkamer en Buurttuin
Combiwel wordt onze partner voor de Buurtkamer

Na de ALV van november 2019 is het bestuur op zoek gegaan naar een partner die de huurderrelatie met de gemeente en het formele beheer van de Buurtkamer op zich kan en wil nemen. Dat is gelukt. Welzijnsinstelling Combiwel is onze partner geworden en de gemeente is bereid via Combiwel subsidie te geven voor de Buurtkamer. Combiwel vult de invulling en programmering van de Buurtkamer graag in met de bewoners van onze buurt en ziet in Vondeldorp daarvoor een belangrijke gesprekspartner. Alle lichten staan op groen. In augustus 2021 is de verbouwing van de Paulusschool gereed.

De Buurttuin gaat naar de finale voor het Buurtbudget Zuid

In juni stemden 360 buurtbewoners voor het Buurttuinplan op het oude schoolplein van de Paulusschool. 39 bewoners schreven daar een enthousiaste aanbeveling bij. Vorige week ontvingen wij het bericht dat het plan haalbaar geacht wordt door de gemeente. Het Buurttuinplan mag mee dingen in de finale naar een deel van de beschikbare 100.000 euro. Wij vragen 15.000 euro voor het samen met de buurt maken van een ontwerp en inrichtingsplan voor de Buurttuin. Dan kan september 2021 de spade echt in de grond!

Daarom roepen wij alle leden op tussen 28 september en 16 oktober goed op te letten. De gemeente stuurt een fleurige Buurtbudget Zuid enveloppe rond aan alle bewoners in Oud Zuid boven de 12 jaar. In die enveloppe zit een unieke code om je stem uit te brengen op één van de voorstellen. Houdt de brievenbus dus in de gaten. Gebruik je stem voor de Buurttuin. Mocht het stemmen niet lukken laat het weten aan info@vondeldorp.nl dan helpen wij graag.

Meer weten over de tuinplannen klik hier.

Wil je meedoen in de tuingroep nu of later laat het ons weten via info@vondeldorp.nl

Heidag september 2020 samen met de zorgverleners in de Paulusschool

Inmiddels is het palet aan zorgverleners compleet en zijn wij goed in gesprek

Samen met de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundige, apotheek en andere therapeuten zijn wij volop in gesprek over het samen verder invullen van de inrichting en de uitstraling van het nieuwe Buurtcentrum. Op 5 september hadden wij samen met hen een eerste zogenaamde Heidag om elkaar beter te leren kennen en te brainstormen over de samenwerking.

Dat leverde veel energie op en de komende maanden tot eind november zetten wij die verkenningen voort in een aantal commissies en werkgroepen zoals de Commissie Bouw met o.a. de Tuingroep, de Commissie extern, de Commissie intern met een tijdelijke werkgroep visie.

Waar wij gezamenlijk naar lijken te streven met het nieuwe Buurtcentrum werd samengevat in de volgende zin: Ontwikkelen en bevorderen van zelf helpend vermogen, individuele- en buurtkracht.

ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJacobMinerva_BoekenOHLAOrganicParfumerie_LouiseSlagerij_Van_DamVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg