Informatieavond 20 september 2017

De Werkgroep Duurzaam Vondeldorp (WDV) wil de bewoners van stadsdorp Vondeldorp informeren op het gebied van waterberging, energietransitie en groene daken i.v.m. hittebestendigheid in de stad. We willen de bewoners enthousiast maken en stimuleren om maatregelen te treffen zodat onze buurt duurzamer wordt.

Ook organisaties en instanties die gehuisvest zijn in gebouwen met een dak dat mogelijk geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, worden benaderd. Denk aan scholen, hotels, sociale instellingen maar ook aan de woningcorporaties met woningbezit in Vondeldorp. De leden van de werkgroep zijn in 2017: Bibi Rijken, Reina Steenwijk, Ineke Heising, Klaas Bleeker, Paul Heerink, Francien Bakker. In 2018 maken Nely van Westerop en Uulkje de Jong ook deel uit van de werkgroep.

Verslag van de informatieavond over het bevorderen van een duurzaam Vondeldorp op 20 september 2017

Dit verslag verwijst ook naar een aantal websites waar u informatie kunt vinden op het gebied van waterberging, groene daken en zonne-energie.

We kunnen onze buurt en de stad klimaatbestendig maken. Maar de klimaatverandering kunnen we op de korte termijn niet tegenhouden. Wel kunnen we op de korte termijn zelf veel doen: overstappen op groene energie, groene daken….’

Zo luidde de strekking van een informatieavond over duurzaamheid en klimaatbestendigheid in de stad en in onze buurt die de Werkgroep Duurzaam Vondeldorp organiseerde in De Nieuwe Coenen. Stilzitten hoeft zeker niet. Voor de langere termijn zijn er mogelijkheden: zelf dingen doen én de politiek beïnvloeden.

Zo’n dertigtal Vondeldorpers en buurtgenoten waren aanwezig om enthousiaste ideeën en praktijkverhalen van experts te horen over vergroening van daken, over stenen en tegels uit tuinen halen om water af te voeren, over zonnepanelen plaatsen op eigen dak of mee te doen met een energiecoöperatie. Het klimaat verandert, jazeker, maar we kunnen door slim samenwerken het leven in de buurt en de stad draaglijk houden: niet te heet, geen natte voeten, geen overstroming van straten, energie van de zon en niet van fossiele brandstof. Enthousiaste uitspraken van de inleiders als “kookgas uit oud brood”, “studiebeurzen van de zon”, “educatief rendement”, crowdfunding voor groene daken, het smaakte naar meer. Na de presentaties werd dan ook intensief doorgepraat en informatie gedeeld aan de ‘tafels’

Enkele reacties van bezoekers:

 • “Wat een goeie avond! Ik ben met heel veel plezier aanwezig geweest woensdagavond”
 • “Nogmaals mijn complimenten over de informatieavond Duurzaam Vondeldorp. Heel goed georganiseerd”.
 • “Ik heb er zelf een hoop nieuwe informatie en contacten opgedaan”.

Foto: bezoekers in volle aandacht

De experts vertelden het volgende:

Irene Poortinga van Rainproof (www.rainproof.nl) startte de informatieavond met de klimaatscenario’s die door het KNMI zijn gemaakt:

 • zachte winters en hete zomers
 • meer felle hagel-en onweersbuien
 • zeespiegel stijgt in een sneller tempo

Amsterdam Rainproof is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam en Waternet. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.deltaplanruimtelijkeadaptatie.nl) staan maatregelen die Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen moeten nemen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het gaat hierbij om energietransitie, schone lucht, klimaatbestendige stad, duurzaam en circulair bouwen. Ook krijgt het aspect groen aandacht: meer leefbaar groen, verbindingen en toegankelijkheid van groen vergroten, biodiversiteit (groene daken) vergroten.

Mickey Westerbeek is werkzaam bij Stichting Rooftop Revolution.

Zij somt de voordelen van een groen dak op:

foto: Mickey Westerbeek vertelt enthousiast over de ‘revolutie’ op groenen daken

 • groene daken werken als een spons, het water loopt vertraagd de riolering in.
 • groene daken zorgen voor biodiversiteit
 • groene daken zorgen voor minder verhitting van de stad (koeler buiten), maar ook koeler binnen.
 • een groen dak vergroot het rendement van zonnepanelen
 • een groen dak heeft een langere levensduur en verhoogt de vastgoedwaarde van het pand.

Een groen dak kan je het beste professioneel laten aanleggen; ook heeft zo’n dak onderhoud nodig (jaarlijks zaailingen verwijderen)
De gemeente Amsterdam geeft een subsidie voor het aanleggen van groene daken. Zie voor een online stappenplan: www.rooftoprevolution.nl

Op de foto: Een uitleg over de werking van een groen dak aan de hand van een maquette

Irene Poortinga van Rainproof gaat specifiek in op de waterberging in de stad.

Amsterdam Rainproof is een programma dat geïnitieerd is door Waternet. Rainproof heeft een sterk netwerk van diverse organisaties (bedrijven, deskundigen, vastgoedeigenaren, ontwerpbureaus, bewonersinitiatieven etc.), die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waaraan iedere organisatie op haar manier bijdraagt. De stad versteent en er komen meer piekbuien voor. 2 cm regen per uur kan via het riool worden afgevoerd. Als de buien heviger zijn, gaat het water stromen naar, in Vondeldorp, het Vondelpark en de lager gelegen straten. Op de site van www.rainproof.nl staan maatregelen die bewoners kunnen nemen om overstromingen te voorkomen.

foto: Irene Poortinga van Rainproof

Aukje van Bezeij van energiecoöperatie Zuiderlicht (www.zuiderlicht.nu) maakt het doel van Zuiderlicht duidelijk: over 10 jaar is heel Amsterdam overgestapt op duurzame energie.

Aukje van Bezeij spreekt bevlogen over studiebeurzen van de zon: een voorbeeld van educatief rendement van zonnepanelen

Zuiderlicht plaatst, financiert en onderhoudt zonnepanelen op collectieve daken zoals bijv. het IJburgcollege en het dak van de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Fred Roeskesstraat. De panelen worden gefinancierd door leden van Zuiderlicht (kosten lidmaatschap: €1,-) die voor €250,- een aandeel in een zonnepaneel kunnen kopen. Dit aandeel levert een rente op en wordt na 10 jaar teruggestort. Als Zuiderlicht op deze manier 1 paneel financiert, zorgt de gemeente voor nog 2 panelen. Bewoners die geen eigen of geschikt dak hebben kunnen zo een zonnedak in de buurt krijgen. Zuiderlicht richt zich graag op daken van scholen om ook een educatief rendement te genereren.

Rolf Steenwinkel is de directeur van Amsterdam-Energie coöperatie (www.amsterdamenergie.nl).

Deze coöperatie wekt energie op uit zonlicht, wind en bio vergisting. Zonnepanelen worden op collectieve daken geplaatst zoals metrostation Reigersbos en the studenthotel aan de Wibautstraat. Bewoners die een aandeel in de zonnepanelen hebben in de postcode gebieden rondom de postcode waarin het dak met de zonnepanelen zich bevindt, betalen geen energiebelasting (de postcoderoosregeling).

Ook op daken van VVE’s kunnen zonnepanelen worden geplaatst, mits dit tenminste 75 panelen zijn. Het is niet nodig dat de VVE een investering doet, eventueel kunnen bewoners wel investeren in een zonnepaneel. De VVE krijgt de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen op hun dak.

Rolf Steenwinkel over de ‘postcoderoos’ 1

Foto: Een kaart helpt bij een overzicht van kritieke wateroverlastplekken in Oud-Zuid. Een medewerker van Rainproof geeft uitleg

De behoefte aan informatie is groot: ook na afloop blijven bezoekers praten en vragen stellen.

De aanwezigen konden aan het eind van de avond bij Martijn Stegenga van het regionaalenergieloket terecht om informatie in te winnen over de mogelijkheden om je huis te verduurzamen.  Het regionaal energieloket is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, duurzame energie initiatieven en het lokale bedrijfsleven

Zie ook www.regionaalenergieloket.nl/amsterdam. Via deze site kan je gratis advies krijgen over de geschikte maatregelen en offertes aanvragen.

een vraag aan u!

Niets is zo stimulerend als het horen van goede voorbeelden over het treffen van maatregelen om de duurzaamheid van de buurt te vergroten.
Heeft u een groen dak, zonnepanelen aangebracht, ervaring met het isoleren van uw woning, voorzieningen getroffen om eventuele wateroverlast voor te zijn? Laat het ons weten!

Met uw ervaring kunnen we andere bewoners verder helpen.

Zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de WDV mee aan de slag moet?

Waar gaat uw interesse naar uit? Heeft u suggesties? We horen het graag van u.

bibirijken@rijkenamsterdam.nl

francienbakker@yahoo.com

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam