Duurzaam Vondeldorp

Een aantal buurtgenoten heeft elkaar opgezocht en werkt samen in de Werkgroep Duurzaam Vondeldorp. Ons doel is om activiteiten op gang te brengen om Vondeldorp duurzamer te maken en zo hopelijk een kleine bijdrage te leveren en in ieder geval iets te doen. Een van de resultaten is de flyer over verduurzaming (klik HIER om de pdf te downloaden).

Activiteiten van de Werkgroep Duurzaam Vondeldorp (WDV)

De werkgroep wil de bewoners van stadsdorp Vondeldorp informeren op het gebied van waterberging, energietransitie en groene daken i.v.m. hittebestendigheid in de stad. We willen de bewoners enthousiast maken en stimuleren om maatregelen te treffen zodat onze buurt duurzamer wordt.

Ook organisaties en instanties die gehuisvest zijn in gebouwen met een dak dat mogelijk geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, worden benaderd. Denk aan scholen, hotels, sociale instellingen maar ook aan de woningcorporaties met woningbezit in Vondeldorp.

Informatieavond over warmtepompen (17 oktober 2023)

Informatieavond in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Het Regionaal Energieloket (REL) en ervaringsdeskundigen.

Informatieavond duurzaam en comfortabel maken van je huis (7 februari 2023)

Er was veel belangstelling voor de informatieavond over het duurzaam en comfortabel maken van je huis.

De collectieve inkoopactie van zonnepanelen voor kleine VVE’s, georganiseerd door Winstuitjewoning en de gemeente Amsterdam loopt tot 31 maart 2023. In mei start deze organisatie een collectieve inkoopactie voor isolatiemaatregelen.

Energiecoaches zijn er ook voor Vondeldorp. U krijgt gratis advies over het treffen van simpele maatregelen.

Op de subpagina in het menu links staan een terugblik op de avond en verwijzingen naar de relevante websites.

Tussenrapport verduurzaming Vondeldorp April 2020

Via DEZE LINK kunt u het Rapport Verduurzaming Vondeldorp door Tisja Kuiper downloaden.

Informatieavond September 2017

Het verslag van de informatieavond over het bevorderen van een duurzaam Vondeldorp op 20 september 2017 vind u door links in het menu op "Informatieavond 20 september 2017" te klikken.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam
Vitae Sport
Simply Fish