Dufay Buurttuin

Een initiatief van leden van Stadsdorp Vondeldorp.

De Dufaytuin is onderdeel van een groter project, namelijk ‘Het Dufayhuis’ Dufaystraat 19. Het Dufayhuis is een buurtcentrum met huisartsen, (fysio)therapeuten, een jeugdarts, therapeuten, een apotheek afhaalpunt en Combiwel-buurtwerk.

Op de benedenverdieping van het gebouw is in de oude gymzaal het Dufay Café ingericht. In het Dufay Café organiseert Stadsdorp Vondeldorp lezingen, films, muziekuitvoeringen, spelletjesavonden, koffieochtenden en veel meer voor de buurt. In de tuin krijgt ook een buurtwerkplaats een plek. De tuin en de werkplaats zijn voorzieningen die buurtbewoners met elkaar verbinden en stimuleren samen de handen uit de mouwen te steken voor een groenere en duurzamer buurt.

Tuin bij het Dufayhuis

Het idee van een buurttuin werd in 2020 ingebracht in de wedstrijd voor het Buurtbudget Oud-Zuid en kreeg meer dan 3000 stemmen van enthousiaste buurtbewoners. Dat leverde een mooie startsubsidie op van € 15.000 van Stadsdeel Zuid Amsterdam.

Het idee : Een ontmoetingsplek, een groene rustplek, een oase in de versteende buurt, een plek om samen te tuinieren en jong en oud te verbinden op het oude schoolplein van ruim 450m2. Een plek waar je samen door gezamenlijke doelen en inzet aan zingeving werkt. Een fijne biodiverse tuin voor, van en door de buurt. Met ook een repairwerkplaats om jong en oud te leren repareren en duurzamer gebruik van spullen te stimuleren”.

Buurtbewoners realiseren het plan

Eind 2020 is een werkgroep van 20 - 25 buurtbewoners aan de slag gegaan. En die vertaalde het idee naar een programma van eisen:

  1. Ontmoeten, verbinden, verblijven, met een plek voor de repair-werkplaats;

  2. Ecologische plek voor vogels, insecten, kleine zoogdieren en reptielen;

  3. Van versteende omgeving naar harmonie tussen mens, groen en insectenleven;

  4. Zingeving, meedoen, samen aanleggen, samen onderhouden en tuinieren;

  5. Leren en kennisdelen over groei van planten en gewassen en insectenleven;

  6. Duurzaam (waterbeheer en materialen) en biologisch tuinieren;

  7. Aansluiting bij de structuur van het schoolplein en hergebruik van materialen

De keuze van het tuinconcept

Het keuzeproces op weg naar het tuinconcept gebeurde op basis van samen sturing en het delen van elkaars inzichten en betekenisgeving. Daardoor is er ook verbinding en betrokkenheid ontstaan tussen de deelnemers onderling en met de buurttuin.

Een professionele tuinontwerpster, Meike Heerkens Van Zon Tuinadvies uit Norg, is gevraagd op basis van bovenstaande eisen haar tuinconcept voor te leggen. Haar tuinconcept sprak aan.

Plattegrond buurttuin in de omgeving

Het tuinconcept van Meike Heerkens behelst mens-, dier-, natuur- en klimaatvriendelijk groen. Het houdt rekening met producten die het milieu geen schade toebrengen en het hergebruik van materialen toe te passen in het ontwerp en aanleg van de tuin. Het geheel is praktisch, fijn om erin te verblijven en tegelbestrating is in een natuurvriendelijke tuin prima toepasbaar.

De groenplannen zijn natuurvriendelijk en onderhoudsvriendelijk voor vrijwilligers. De ontwerpster gaat ervan uit dat je door te werken met verschillende beplantingslagen (bollen/knollen, vaste planten, bodembedekkers, heesters en bomen) biodiversiteit bevordert, zorgt dat de grond niet uitdroogt, onkruid tegengaat, het bodemleven stimuleert en de overwintering van vele nuttige insecten een plaats biedt. Schoffelen is dan geen optie meer. Door te zorgen dat er insecten/dieren in de tuin (kunnen) komen, helpen deze mee met de bestrijding van schadelijke insecten en plagen. Er zijn vele natuurvriendelijke manieren om ziekten en plagen te bestrijden.

Door een duidelijke vormgeving wordt rust gecreëerd en met de juiste beplanting versterkt zal er het hele jaar wat te beleven zijn. Met een goede keuze in het (beperkt) gebruik van materialen en verassende objecten, bepaal je de sfeer in de buitenruimte (tuin) en hiermee ook de uitstraling ervan.

De werkgroep was gecharmeerd van deze visie en de uitdagende manier waarop Meike Heerkens omgaat met het veranderen van een versteende leefomgeving in een mens-, dier-, natuur- en klimaatvriendelijke groene omgeving. Dit tuinconcept sloot volgens de werkgroep op hoofdlijnen goed aan bij de gestelde eisen.

De unieke signatuur van de Dufaytuin

Zo ontstond een uniek breed gedragen ‘Buurttuinconcept’ dat ruimte biedt voor zingeving, ontmoeting en biodiversiteit. De bouw door buurtbewoners verbindt, creëert eigenaarschap, herkenning en erkenning van wensen en doelen. De signatuur laat zich duiden als een ‘Groene biodiverse buurtontmoetingsplek met het streven naar een ecologisch evenwicht tussen mens en natuur’.

Aan het werk in de tuin

De ingang van de tuin komt aan De Lairessestraat. Door de tuin loop je naar het met een pergola overdekte terras bij het Dufay Café. Vandaar heeft men zicht op een bijen- en vlinderbloementuin, een wadi en een verhoogde vijver met fontein. Er komt ook natuurlijk een insectenhotel en broedkastjes om er ook een vogelparadijsje van te maken. Aan de achterzijde van de tuin zal een fruithoek worden aangelegd met daarnaast moestuinbakken.

Aan het werk in de tuin (2)

Samen maken we de buurt groener en gezelliger! Een plek om te relaxen, of om aan de slag te gaan. Ook educatief hebben we wat te bieden. Zo willen wij scholen inschakelen om leerlingen mee te laten helpen, bv. bij de bouw van het insectenhotel. Verder gaan wij, in het moestuingedeelte voorlichting geven over gezonde voeding aan basisschoolleerlingen.

Augustus 2022 kon een groep van 45-55 vrijwilligers beginnen met fase 1 van de tuinaanleg. Er zijn 3 fasen gepland. Met veel plezier is fase 1 eind november 2022 afgerond. Wil je meer lezen over de totstandkoming en een leuke fotoreportage zien, klik HIER (link naar presentatie op OneDrive).

Doorzicht vanuit de tuin naar het Dufay Café

Meer weten over het ontwerp van de tuin en de Financiering, klik HIER.

Wil je meehelpen bij het aanleggen van de Dufaytuin of het onderhoud mail aan buurttuin@vondeldorp.nl of bel Tjeerd Hulsman 0653317675.

Even pauze in het Dufay Café

Het kernteam Dufaytuin

Madelon de Keizer, secretaris

Tineke Bouwes, planning bouwdagen

Anne-Marie van Zijl, penningmeester

André Ridder, bouwadvies

Tjeerd Hulsman, voorzitter en bouwcoördinatie

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam