Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Lees onze privacy verklaring.

1. De Vereniging Stadsdorp Vondeldorp, hierna Vondeldorp, beschikt over de persoonsgegevens van de leden. Deze gegevens worden bewaard op het gesloten deel van de website van Vondeldorp. De website bevat een bestand, ter inzage voor alle leden, bedoeld voor onderling contact. Leden kunnen hun eigen gegevens bewerken. Deze gegevens bestaan uit:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer

Daarnaast is er een register -niet direct toegankelijk voor leden – beheerd door de coördinator van de vereniging, waarin gegevens van leden, donateurs en geïnteresseerden worden bewaard. Deze zogenaamde grondlijst is bedoeld voor de financiële en organisatorische administratie van de vereniging.

Naast bovenstaande persoonsgegevens bevat deze lijst o.m.:

  • geboortedatum
  • e-mailadres
  • betalingsgegevens.

2. Vondeldorp verwerkt de persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden, voor de financiële administratie en om zo nodig contact op te kunnen nemen met leden.

3. Vondeldorp bewaart de persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap niet langer dan strikt noodzakelijk.

4. Vondeldorp verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden (buiten de vereniging) als een lid daartoe toestemming gegeven heeft, dan wel ter voldoening aan een wettelijk voorschrift.

5. Leden hebben recht hun persoonsgegevens op de grondlijst in te zien, te doen corrigeren en te doen verwijderen. Een verzoek daartoe kan gestuurd worden naar info@vondeldorp.nl

6. De gegevens van het openbare deel van de website worden door Google Analytics gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Vondeldorp heeft Google geen toestemming gegeven om deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees verder het privacybeleid van Google voor meer informatie.

7. De gegevens van het gesloten deel worden door Vondeldorp uitsluitend voor administratieve, financiële en communicatieve doeleinden bewerkt. Met verwerkers zijn overeenkomsten gesloten die misbruik van de gegevens uitsluiten.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam
Vitae Sport
Simply Fish