Bestuur

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Algemene bestuursleden

Rob Brenninkmeijer, Van Breestraat

Gert Kuit, Oranje Nassaulaan

Paul Heerink, Lomanstraat

Caroline van der Linden, Koninginneweg

Rooster van aftreden

Naam Functie Periode (t/m) Opmerkingen
Gert Kuit penningmeester juni 2025 1e termijn
Paul Heerink secretaris juni 2024 2e termijn, niet herkiesbaar
Rob Brenninkmeijer voorzitter december 2026 1e termijn
Caroline van der Linde bestuurslid december 2026 1e termijn

De zittingsperiode voor een bestuurslid is statutair vastgesteld op 3 jaar. Het bestuur heeft bovenstaand rooster van aftreden afgestemd. Elke bestuurder zal in beginsel niet meer dan twee perioden zitting hebben in het bestuur.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam
Vitae Sport
Simply Fish