Positieve Gezondheid

Een bredere kijk op gezondheid die meer oplevert. Een avond in de cyclus over Positieve Gezondheid die Vondeldorp in samenwerking met Combiwel organiseert.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust de zorg daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 

Positieve Gezondheid gaat over onszelf. Op de gespreksavonden over positieve gezondheid gaan buurtbewoners, Vondeldorpers, huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners  daarover samen in gesprek. Onderlinge ontmoeting en verbonden zijn is een belangrijke basis, opdat mensen elkaar beter leren kennen en daardoor de mogelijkheden benutten om samen dingen te doen en zichzelf en anderen te helpen. Zorgverleners, maatschappelijk werk en Vondeldorp willen vanuit het Dufayhuis samen bevorderen dat bewoners hun sociale, fysieke en mentale uitdagingen aankunnen.

Deze bijeenkomst zijn initiatiefnemers te gast van Wij Ouder Wijzer (link), een succesvol burgerinitiatief voor en door ouderen in o.a. Amsterdam West. Hoe zetten zij al ruim vijf jaar lang levenservaring en kennis van buurtbwoners in om de kwaliteit van leven in de buurt te verbeteren?

Over wat buurtbewoners bezighoudt. Dat kan voorlichting zijn, onderlinge uitwisseling van hoe we in het leven staan, leren van elkaar hoe om te gaan met levensomstandigheden, gezonde voeding, etc. Invulling geven aan positieve gezondheid is ook voor hen een ontdekkingstocht, om samen met buurtbewoners en wijkprofessionals vorm te geven.

Kom meedoen aan het gesprek samen met andere buurtbewoners

Plaats: Dufay Café, Dufaystraat 19 (hoek De Lairessestraat)

Datum: dinsdag 4 juni

Tijd: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Na afloop is de bar open om gezellig na te praten.

Toegang: Gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Terug naar het programma-overzicht van juni.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam