Van Dufayschool naar Dufayhuis

Nieuwe bestemming voor school in de Dufaystraat

Toen duidelijk werd dat het gebouw van de voormalige Dufayschool in de Dufaystraat leeg kwam te staan heeft Stadsdorp Vondeldorp, samen met een aantal huisartsenpraktijken, contact gezocht met de gemeente om te kijken naar een goede bestemming van het pand voor de buurt. Voor ogen stond om in het Dufayhuis een bijzonder samenspel tot stand te brengen van buurtcohesie, verbinding én zorg. Als een van de nieuwe gebruikers vinden we het fijn om te kunnen zeggen: het is gelukt!

De gemeente Amsterdam, de eigenaar van het pand, heeft het gebouw gerenoveerd in de oude glorie en geschikt gemaakt voor de nieuwe functie als gezondheidscentrum (op de eerste etage) en ontmoetingsplek voor de buurt (op de begane grond): het Dufay Café.

Met het Dufay Café, in de voormalige gymzaal, heeft Oud Zuid er een fantastische plek bij gekregen. Een ‘grand’ café voor jong en oud, met leestafel, vleugel, terras en tuin. Voor koffie, lunch, borrel, maar ook filmhouse, muziek, kleinkunst, workshops, schaken, lezingen. Om maar wat te noemen... Hou de programmering in de gaten!

Meedoen?

Heb je ideeën en/of wil je meehelpen met de organisatie van activiteiten in het Dufay Cafe? We komen graag met je in contact! Stuur een email naar events@vondeldorp.nl.

Ook de aanleg van de tuin kan wel wat hulp gebruiken. Heb je expertise, groene vingers of leuke ideeën? We verwelkomen iedereen die wil meedenken of meewerken. Graag horen we je suggesties en vragen. Aanmelden kan via buurttuin@vondeldorp.nl.

Tijdlijn - terug in de tijd

10 september 2022 : Toeters en bellen voor het Dufay Café!

Zaterdag 10 september was het zover: het Dufayhuis opende de deuren!

Na een regenachtige nacht begon de dag onverwacht zonnig. Om 11 uur startte het officiële gedeelte met toespraken van ondermeer Shula Rijxman (wethouder centrale stad), Flora Breemer (wethouder stadsdeel Zuid), Peter Idenburg en Tjeerd Hulsman. Hierna werd het huis officieel geopend en kon het feest beginnen.

Om 13:00 uur arriveerde de straatmuziekband ‘Toeters en Bellen’ vanaf de Zuidermrkt, gevolgd door een stroom bezoekers. Onze voorzitter Jaap van Kampen gaf een korte toespraak, Tineke Bouwes en Madelon de Keizer spraken mooie woorden en toen was het tijd voor gezelligheid, de muziek van de John Gration band, heerlijke drankjes en hapjes, en een loopje langs de kramen waarin (vrienden van) Vondeldorp, Chambre d’Amis, Duurzaam Vondeldorp, Vondelkoor en Vondelensemble en de Zuidermkt zich presenteerden.

Aan de voorkant van het gebouw was intussen het kinderfeest losgebarsten, georganiseerd door Combiwel: er was een springkussen, poppenkast, allerlei (oud-Hollandse) spelletjes.

Op het schoolplein aan de achterkant bleef het nog lang onrustig..... wat een geslaagde middag en opening van het Dufayhuis!

Een speciaal woord van dank aan:

 • Al onze Vondeldorpleden die hebben geholpen met de stands en heerlijke taarten hebben gebakken
 • Peter van Reenen die samen met zijn familie de lekkerste hapjes en broodjes tevoorschijn toverde. We kijken uit naar je komst als uitbater van het Café!
 • Buurtondernemers, vrienden van Vondeldorp: Minerva (Tom), Metamorfose (Rien), boekhandel Mulder (Anne-Roos), Batard wijn (Saja), Restaurant de Wijnkaart (Sandra), Hummus Habibis (Badr), Van Avezaath en Teunis Veenema. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage, we hebben ervan genoten!
 • Ontvangen giften voor de tuin!

Februari 2021

De verbouwing gaat van start. De afronding staat nu gepland voor september 2021.

Oktober 2020

De gemeenteraad stemt in met verbouwingsbudget

Gemeenteraad stemt in met budget voor verbouwing van de Paulusschool tot Buurtcentrum met een zorgfunctie en buurtkamer. Het proces met de omgevingsvergunningen wordt gestart.

September 2020

Samen met de zorgverleners in de Paulusschool

Inmiddels is het palet aan zorgverleners compleet en zijn wij goed in gesprek

Samen met de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundige, apotheek en andere therapeuten zijn wij volop in gesprek over het samen verder invullen van de inrichting en de uitstraling van het nieuwe Buurtcentrum. Op 5 september hadden wij samen met hen een eerste zogenaamde Heidag om elkaar beter te leren kennen en te brainstormen over de samenwerking.

Dat leverde veel energie op en de komende maanden tot eind november zetten wij die verkenningen voort in een aantal commissies en werkgroepen zoals de Commissie Bouw met o.a. de Tuingroep, de Commissie extern, de Commissie intern met een tijdelijke werkgroep visie.

Waar wij gezamenlijk naar lijken te streven met het nieuwe Buurtcentrum werd samengevat in de volgende zin: Ontwikkelen en bevorderen van zelf-helpend vermogen, individuele- en buurtkracht.

Augustus 2020

Combiwel wordt onze partner voor de Buurtkamer

Na de ALV van november 2019 is het bestuur op zoek gegaan naar een partner die de huurderrelatie met de gemeente en het formele beheer van de Buurtkamer op zich kan en wil nemen. Dat is gelukt. Welzijnsinstelling Combiwel is onze partner geworden en de gemeente is bereid via Combiwel subsidie te geven voor de Buurtkamer. Combiwel vult de invulling en programmering van de Buurtkamer graag in met de bewoners van onze buurt en ziet in Vondeldorp daarvoor een belangrijke gesprekspartner. Alle lichten staan op groen. In september 2021 is de verbouwing van de Paulusschool gereed.

Wat wij verwachten van Combiwel

 1. Het aangaan van de huurdersrelatie met de Stichting Dufay óf de gemeente.
 2. Het formele aanspreekpunt zijn voor het verhuren van de Grand Caféruimte voor activiteiten overdag door de week, in het weekend en op de avonden.
 3. Het formele aanspreekpunt zijn voor het verhuren van de twee kleine ruimtes voor activiteiten overdag door de week, in het weekend en op de avonden.
 4. Het zakelijk exploiteren of laten exploiteren van een openbare Grand Café Buurtkamer met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches, catering bij feestjes).
 5. Het mee programmeren van de buurtactiviteiten.
 6. Het beschikbaar stellen van (ICT) infrastructuren voor verhuur, toegankelijkheid en beheer van de ruimtes van de Buurtkamer.

Het is duidelijk dat Comiwel het zakelijk exploiteren van een openbare Grand Café Buurtkamer met horecafunctie niet zelf gaat doen. Daar zoeken wij samen een andere partner voor.

Maart 2020

Lichte vertraging

Door de coronaperikelen ontstaat vertraging in het besluitvormingsproces. Vondeldorp blijft actief in gesprek met Combiwel.start de actie rond de Buurttuin en het BuurtbudgetZuid.

Januari 2020

De tekeningen zijn klaar

De ontwerpen voor het Buurt en Zorgcentrum zijn gereed. Hieronder de tekeningen van de begane grond van het gebouw met de Buurtkamer (bruin), kamers voor de zorgprofessionals (paars-roze) en de afhaalapotheek (blauw). Op de 1e en 2e verdieping van het gebouw komen ook kamers voor zorgprofessionals

Plattegrond buurtkamer

De bruine ruimtes behoren tot de Buurtkamer. Die bestaat uit een Grand Café ruimte met tafels en openslaande deuren naar de Buurttuin. Een keuken, twee vergaderruimtes en een eigen toiletblok en ingang via de Buurttuin

November 2019

ALV-Vondeldorp besluit over beheer van de Buurtkamer

De vereniging Vondeldorp realiseerde zich dat het beheer en exploitatie van een openbare ruimte met een horecafunctie, die de gehele week laagdrempelig open moet zijn, niet gegarandeerd kon worden vanuit de vereniging alleen. Op 9 november 2019 gaf de ALV van de vereniging het bestuur de opdracht andere partijen te zoeken om samen de Buurtkamer mee op te zetten en te gaan exploiteren.

Gekozen variant door de ALV van Vondeldorp op 9 november 2019:

III. Realiseer de Buurtkamer via investering inrichting én exploitatie door meerdere partijen. Vondeldorp is de initiator van die samenwerking en blijft aanjagen dat de Buurtkamer er komt in een vorm die past bij de wensen van de buurt. Vondeldorp geeft vooraf aan wat ze wel en niet kan en wil als vereniging. Welzijnsinstellingen lijken daarbij geschikte partners omdat zij al ervaring met buurtkamers en subsidie relaties met de gemeente hebben.  Horecaondernemers kunnen helpen bij de exploitatie. Buurtinitiatieven, als de Zuidermarkt, kunnen de bredere samenhang met de buurt verder borgen. Opdracht aan het bestuur is om actief aan tafel te blijven als gesprekspartner, initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op de inrichting en programmering van de Buurtkamer en de Buurttuin.

Juli - oktober 2019

Onderzoek naar mogelijkheden voor het beheer van de Buurtkamer

Er werden door de buurtbewoners verenigd in Vondeldorp meerdere alternatieven uitgewerkt voor het financieel en beheertechnisch exploiteren van de Buurtkamer. Daarbij werden de volgende aspecten van het exploiteren van een Buurtkamer meegenomen. Meer informatie vindt u in dit document (link)

 1. Het verhuren van de ruimte voor activiteiten van bijvoorbeeld Vondeldorp, vergaderingen van buurtbewoners, feestjes van en voor bedrijven in de buurt en buurtbewoners.
 2. Het runnen van een openbare ruimte met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches).
 3. Het runnen van een activiteitenprogramma van, voor en door buurtbewoners.
 4. Het leveren van vrijwilligers als gastvrouw en gastheer in de Buurtkamer en voor activiteiten.
 5. Het runnen van een buurtinformatiepunt.
 6. Het organiseren van activiteiten en evenementen.
 7. Het organiseren van projectmatige activiteiten en het regelen van subsidies voor zover noodzakelijk.
 8. Het inrichten en beheren van een Buurttuin bij de Buurtkamer.

Januari - februari 2019

De gemeente komt in actie

Dat leidde ertoe dat de school begin 2019 beschikbaar kwam voor de buurt als buurtcentrum met zowel een Zorgfunctie als een Ontmoetingsfunctie: de Buurtkamer. De gemeente stelde een architect aan, die een mooi inrichtingsplan ontwierp, met ruimte voor de zorgfuncties van de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundigen, apotheek en andere therapeuten. Maar ook voor de Buurtkamer in de oude gymzaal grenzend aan het schoolplein dat een mooie Buurttuin wordt. Begin 2020 waren de inrichtingsschetsen geheel gereed en was het wachten op de verdere besluitvorming van de gemeente.

Eind 2018

Huisartsen in nood sluiten aan

Eind 2018 klopten huisartsen met huisvestingsnood aan bij de werkgroep van Vondeldorp en gezamenlijk werd besloten de ouderenwoningen in te ruilen voor ruimte voor de zorgprofessionals. Zo werd er in combinatie met de nood van de huisartsen in het najaar van 2018 en begin 2019 actie gevoerd richting meerdere commissies van de Gemeenteraad. Een bewonersinitiatief resulteerde in een petitie met meer dan 2.000 stemmen die kon worden aangeboden aan de wethouder.

Najaar 2017

Vondeldorpwerkgroep Paulusschool aan de slag

Eind 2017 ging een werkgroep van Vondeldorpers aan de slag en ontwikkelde ideeën voor ouderenwoningen op de eerste en tweede etage, gecombineerd met een buurtkamer voor buurtbewoners om elkaar in een prettige en open sfeer te ontmoeten op de begane grond in de gymzaal. Voor dit idee kwam geen steun vanuit het stadsdeel, de onderwijsbestemming bleef op het gebouw.

September 2017 Zomerfeest Vondeldorp in Paulusschool

Lancering idee Paulusschool wordt buurtcentrum

In de zomer van 2017 moesten wij voor het Zomerfeest noodgedwongen uitwijken naar de Paulusschool vanwege de brand in de beoogde locatie, het Fons Vitae lyceum. De school als locatie voor een feest beviel goed. Toen we hoorden dat de school leeg kwam te staan ontstond al gauw het idee om daar een eigen ontmoetingsruimte op te zetten in de oude gymzaal, in combinatie met een terras en Buurttuin op het oude schoolplein.

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam