Culturele discussiegroep

Op 21 juni 2023 is de culturele discussiegroep gestart. We zijn op dit moment met 8 mensen. Wanneer er meer belangstelling is dan zal er een tweede groep worden gestart. Het gezelschap is zeer divers wat het heel interessant maakt.

We komen iedere derde woensdag van de maand bij elkaar om 14.30 uur.  De locatie rouleert. Het kan ook altijd in het Dufay Café wanneer iemand daar de voorkeur aan geeft.

De onderwerpen in onze culturele discussiegroep kunnen betrekking hebben op kunst, literatuur, muziek, film, theater, geschiedenis, tradities, taal, sociale kwesties, identiteit, multiculturalisme en andere aspecten van cultuur. Het belangrijkste doel is het creëren van ruimte voor diepgaande en zinvolle gesprekken over cultuur in de brede zin van het woord.

Om een voorbeeld de geven van de inhoud van deze gespreksgroep.

We hebben voor deze eerste keer, besloten om onder leiding van één van onze eigen leden gezamenlijk de Apocalypse tentoonstelling te bezoeken in het Stedelijk museum. Het museumbezoek zal worden voorbereid met het opstellen van een vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst kan helpen om specifieke aspecten van de tentoonstelling te identificeren die interessant zijn voor discussie.

Daarnaast is het waardevol dat iedereen recensies en krantenartikelen zoekt over het onderwerp van de tentoonstelling. Deze bronnen kunnen nieuwe perspectieven, interpretaties en discussiepunten aanbieden, waardoor het museumbezoek en de daaropvolgende bijeenkomst verrijkt wordt.

Tijdens de opvolgende bijeenkomst na het museumbezoek zal het bezoek aan de tentoonstelling verder worden uitgediept vanuit verschillende perspectieven met hieronder wat voorbeeldvragen.

  • Wat was de algemene indruk van de tentoonstelling? Welke kunstwerken sprongen eruit en waarom?
  • Welke thema's of boodschappen werden door de tentoonstelling overgebracht? Hoe werden ze gepresenteerd?
  • Hoe verhoudt deze tentoonstelling zich tot andere werken of kunststromingen
  • Hoe zou de culturele en historische context van de tentoongestelde werken worden geïnterpreteerd?
  • Welke sociale kwesties of identiteitsvraagstukken worden aangestipt in de tentoonstelling?
  • Zijn er verschillende interpretaties of perspectieven op bepaalde kunstwerken of thema's? Waarom?

Wil je graag meedoen met deze groep stuur dan een mail naar info@vondeldorp.nl t.a.v. Gertruud Langedijk

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam