Positieve Gezondheid in de Praktijk

Locatie:  Dufaycafé, Dufaystraat 19
Datum:  dinsdag 8 november 2022

‘Kunst als venster op de eeuwigheid’
Het stof van de eerste weken Dufayhuis begint neer te dalen. Weken waarin we werden blootgesteld
aan allerlei grote en kleine uitdagingen, maar ook weken waarin we al voorzichtig konden genieten
van de prachtige plek en zeker ook van de potentie die dit centrum heeft. Daarom nemen we jullie
graag mee naar de avond van 8 november .
Een avond  waarop we gezamenlijk stil zullen staan en hopelijk geprikkeld zullen worden om in
beweging te komen rondom het thema zingeving. Dat is één van de zes pijlers van de ‘’Positieve
Gezondheid’’, het inspirerende gedachtegoed waarop de missie en visie van het Dufay Huis
gebaseerd is.
Na een korte introductie zal Peter Idenburg een voordracht houden waarin zingeving wordt ontleend
aan (a) relaties; (b) een doel in het leven; (c) de verhalen die je over je zelf vertelt  (‘narrative
identity’) en (d) transcendentie. Hierna is er tijd en ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

KOMT ALLEN!
Datum: 8 november 20.00 - 22.00
Locatie : DufayCafé Dufaystraat 19
Toegang: gratis
In verband met ruimte tevoren opgeven bij : Hylkema@dufayhuis.nl of via 06-15252754 (Meike)

Jaap_Admiraal
Minerva_Boeken
Delen_Bank
De_Jong_Groep
Metamorfose
Imagine
Mulder-ZoW
Van Avezaath Beune
Frits Stolk Antiek
Landorette_Banstraat
Security Shop
Naastenwijzer
Restaurant_Maru
Brummel_en_Beuk
Jules_en_Juliette
Jumbo
Kunsthuis_Amsterdam