Berichten maart 2021

Vipse berichten 12 maart 2021

Financieel misbruik herkennen bij mantelzorg  Wijktafeloverleg 25-02-2021
Steeds vaker krijgen vertegenwoordigers van sociale instellingen, familie of buren  signalen dat kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld senioren en verstandelijk-lichamelijk gehandicapten financieel misbruikt worden. Dit komt doordat zij vaak eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn en daardoor afhankelijk zijn van een mantelzorger. Voor het familielid, vriend of kennis die de mantelzorg op zich neemt is het vrij eenvoudig om misbruik te maken omdat men weet dat de persoon afhankelijk is van hem of haar.

Signalen die duiden op financieel misbruik zijn:

 • Meerdere momenten een lege koelkast
 • Plotseling geldgebrek voor basale levensbehoeften
 • Ontbreken of kwijtraken van geld, bankpas of waardevolle spullen
 • Betaalachterstanden van huur, energie, zorgverzekering
 • Brieven of bezoek van incassobureaus
 • Afgesloten worden van telefoon, gas en elektra
 • Weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden
 • Isoleren van het slachtoffer door de dader.

Bij het vermoeden van financieel misbruik zijn er veel mogelijke betrokkenen die geraadpleegd kunnen worden:

 • Maatschappelijke dienstverleners
 • Casemanager dementie
 • Preventiemedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Stadsdeel Zuid
 • Veilig thuis
 • Mantelzorgondersteuning
 • Notaris
 • Bewindvoerder
 • Banken
 • Politie
 • Buurtwerker en welzijnscoach
 • “Orde op zaken”

Juist door de afhankelijkheidsrelatie is het voor slachtoffers moeilijk om in actie te komen. Welzijnswerkers moeten dus heel alert zijn en de mensen serieus nemen.  Vaak zijn er wel signalen. Bijvoorbeeld als mensen een onverzorgde, depressieve, angstige of verwarde indruk maken en/of onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen geven.
Maar eigenlijk is het dan al te laat. Beter is om vooraf afspraken te maken met de familie of het zo te regelen dat misbruik zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Banken werken hier aan mee. Bij de ABN AMRO is een contactpersoon speciaal hiervoor. Men kan bijvoorbeeld ook een tweede bankrekening openen, een zogenaamde boodschappenrekening die door derden gebruikt kan worden, waardoor uitgaven transparanter worden.

Kenniskringoverleg over Buurtteams
Op 26-02-2021 vond er een overleg plaats met leden van de Kenniskring en organisatoren van de Buurtteams over de communicatie van de Buurtteams. Carla Schroder is namens de Buurtteams verantwoordelijk voor Zuid. 
In Stadsdeel Zuid wordt Puur Zuid de trekker van de buurtteams. De huidige locaties van Puur Zuid worden de locaties van de buurtteams. Daarnaast is het de bedoeling dat er satelliet locaties komen van waaruit de buurtteams kunnen opereren. De bedoeling hiervan is de bereikbaarheid van de buurtteams te vergroten.
In maart worden de locaties omgezet zodat iedereen startklaar is op 1 april a.s. Behalve de organisaties die onder Puur Zuid vallen zullen ook de ambulante medewerkers onderdeel gaan uitmaken van de buurtteams. Bij te grote problemen worden mensen doorverwezen naar een specialistische schil.
Van de buurtteams wordt verwacht dat zij ook zelf actie ondernemen om de contacten te onderhouden. Het is de bedoeling dat er één contactpersoon is voor de stadsdorpen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er vanuit de stadsdorpen één contactpersoon is. Deze personen hebben elkaars nummer zodat er bij vragen direct contact mogelijk is.
Er komt een brede communicatie campagne om mensen te informeren. En er wordt verwacht dat ook stadsdorpen hieraan meewerken om de leden te informeren. Doel is om de zelfstandigheid van mensen te vergroten door in een vroeg stadium problemen te signaleren zodat oplossingen sneller gevonden kunnen worden.
Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst van alle stadsdorpen om iedereen over de buurtteams te informeren. Dit wordt in de volgende vergadering van de kenniskring afgestemd.

Het Ben Sajet centrum in Amsterdam:  “Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?’     webinar 01-3-2021
In de zorg voor ouderen  staat de kwaliteit van leven centraal. Het Ben Sajet Centrum heeft tot doel deze zorg te vernieuwen en structureel te verbeteren. Dit doen zij door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te vervlechten.
Clementine Mol, bouwkundig arts bij Centrum Ben Sajet, heeft een zeer nuttig rapport geschreven : “Ouderen langer zelfstandig thuis wonen”. Hierin staat weer eens hoe belangrijk het is, dat er  in de buurt een netwerk voor sociale contacten en informele zorg gecreëerd wordt, dat ouderen in staat stelt langer gezond thuis te blijven wonen.
Het valt op dat het sociale aspect van de omgeving gauw vergeten wordt. In het rapport ”Ouderen langer zelfstandig thuis” wordt niet voor niets de nadruk op de drie dimensies van de woon(zorg)omgeving gelegd: de fysieke, de functionele én de sociale dimensie van de woon(zorg)omgeving zijn allen van belang voor het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.
Dit rapport bundelt kennis uit de verschillende domeinen.
Het rapport biedt handvatten voor een integrale benadering van vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn en het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.
De uitdaging voor alle partijen is om met deze kennis aan de slag te gaan, te blijven leren en daadwerkelijk woon(zorg)omgevingen te creëren waarin ouderen langer prettig thuis kunnen wonen.
Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Ze  laten zien dat het kan: van een vervoersdienst voor en door buurtgenoten, een generatietuin waar jong en oud samenkomen, een wijkkliniek waar ziekenhuiszorg geboden wordt, tot een gemeenschappelijk-wonen concept. Het rapport is te lezen op www.bensajetcentrum.nl onder Zorgvriendelijke stad en ook onder publicaties.

Naastenwijzer
Gertruud Langedijk, lid van Vondeldorp en medewerker van v/h Vip  heeft de Naastenwijzer ontwikkeld waarin praktische informatie gegeven wordt over administratieve regelingen. Voor informatie zie www.naastenwijzer.nl 

Brasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOrganicParfumerie_LouiseSimon_MeijssenVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg