Buurtkamer

De Buurtsociëteit in de Paulusschool

Hoek Dufaystraat en De Lairessestraat

Plattegrond Buurtkamer in de Paulusschool

Meer weten over de buurtkamer?
Presentatie stand van zaken per 6 mei 2021

Op donderdag 6 mei heeft Tjeerd Hulsman een online presentatie gegeven over de stand van zaken op dat moment.

Heb je deze sessie gemist of wil je de presentatie terugkijken, dan kun je die hier downloaden (pdf), of klik op de afbeelding: Prsentatie 6 mei 2021

Brief: Aan de bewoners in de omgeving van de Dufayschool

Amsterdam, maart 2021

Nieuwe bestemming voor school in de Dufaystraat

Toen duidelijk werd dat de Paulusschool in de Dufaystraat, hoek De Lairessestraat ging verhuizen, heeft Stadsdorp Vondeldorp, samen met een aantal huisartsenpraktijken contact gezocht met de gemeente om te kijken naar een goede bestemming van het pand voor de hele buurt. 
Samen met de huisartsen van praktijk Verhulst (huisartsen Gayans & Hylkema), praktijk Grannetia, praktijken Terborg, Posthuma en van Deutekom aan de Stadionweg 216 en Fysiotherapie Van Breestraat, heeft dit overleg geleid tot een uniek initiatief.

De Dufayschool wordt Het Dufayhuis!
Als een van de nieuwe gebruikers vinden het fijn om te kunnen zeggen: het is gelukt!
Samenwerking tussen zorg en buurt, zo belangrijk voor iedereen die er woont, wordt gerealiseerd in een uniek project. De gemeente Amsterdam, de eigenaar van het pand, renoveert het gebouw in de oude glorie en maakt het geschikt voor de nieuwe gebruikers. 

Wat wordt ‘Het Dufayhuis’?

een Gezondheidscentrum voor de buurt
Op de begane grond en de verdiepingen komen praktijken van huisartsen, consultatiebureau en andere zorgverleners waaronder een apotheek en fysiotherapeuten.

een Buurtsociëteit voor de buurt 
de gymzaal wordt omgetoverd tot een gezellige buurtsociëteit waar je iedere dag terecht kunt voor bijvoorbeeld een kopje koffie, de krant aan de leestafel, een lunch om samen van te genieten. Er kunnen ook allerlei activiteiten plaats vinden zoals lezingen, repetities van een koor, etc. 

een Tuin voor de buurt 
de grote binnenspeelplaats die aansluit aan de buurtkamer wordt een prachtige tuin. Nu al is een groepje buurtgenoten bezig met de voorbereiding en het maken van plannen voor die groene stadsoase. 

Het Dufayhuis biedt straks een bijzondere samenspel van buurtcohesie, verbinding én zorg. Een aanwinst voor de buurt!

De verbouwing
Stadsherstel heeft een architect de opdracht gegeven om een plan te maken voor de renovatie van dit gemeentelijk monument uit 1913 met behoud van originele details. Half maart begint de renovatie die eind van het jaar afgerond moet zijn als alles meezit. 
Helaas en onvermijdelijk ook een periode van af en toe overlast. Daarover zal de gemeente, als opdrachtgever, u nader informeren.
Wij vragen alvast uw begrip. De verbouwing moet zijn afgerond in oktober zodat het Dufayhuis hopelijk vanaf 1 januari 2022 geopend kan zijn.

Meedoen?
Er is al een aantal buurtbewoners actief in de tuinwerkgroep. Heeft u expertise, groene vingers of leuke ideeën? We verwelkomen iedereen die wil meedenken of meewerken. Graag horen we uw suggesties en vragen.

Wilt u meer weten?
Wij hopen dat u deze informatie op prijs stelt en hopen ook op uw steun om er samen een mooi buurtproject van te maken. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de vorderingen van de verbouwing, over de nieuwe bewoners, de plannen en veranderingen die gaan plaatsvinden? 
Op onze website vondeldorp.nl kunt u nu al lezen hoe het project gestart is, zijn ontwerptekeningen en foto’s te zien en meer informatie over de tuin,
U kunt zich ook natuurlijk abonneren op onze nieuwsbrief. Geef dan uw e-mailadres door op info@vondeldorp.nl
We willen alvast ons enthousiasme met u delen en hopen er samen een mooi buurtproject van te maken. 

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Hulsman
Stadsdorp Vondeldorp

 

Oktober 2020

De gemeenteraad stemt in met verbouwingsbudget

Gemeenteraad stemt in met budget voor verbouwing van de Paulusschool tot Buurtcentrum met een zorgfunctie en buurtkamer. Het proces met de omgevingsvergunningen wordt gestart.

De verbouwing start in februari 2021 en de afronding staat nu gepland voor september 2021.

September 2020

Samen met de zorgverleners in de Paulusschool

Inmiddels is het palet aan zorgverleners compleet en zijn wij goed in gesprek

Samen met de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundige, apotheek en andere therapeuten zijn wij volop in gesprek over het samen verder invullen van de inrichting en de uitstraling van het nieuwe Buurtcentrum. Op 5 september hadden wij samen met hen een eerste zogenaamde Heidag om elkaar beter te leren kennen en te brainstormen over de samenwerking.

Dat leverde veel energie op en de komende maanden tot eind november zetten wij die verkenningen voort in een aantal commissies en werkgroepen zoals de Commissie Bouw met o.a. de Tuingroep, de Commissie extern, de Commissie intern met een tijdelijke werkgroep visie.

Waar wij gezamenlijk naar lijken te streven met het nieuwe Buurtcentrum werd samengevat in de volgende zin: Ontwikkelen en bevorderen van zelf helpend vermogen, individuele- en buurtkracht.

Augustus 2020

Combiwel wordt onze partner voor de Buurtkamer

Na de ALV van november 2019 is het bestuur op zoek gegaan naar een partner die de huurderrelatie met de gemeente en het formele beheer van de Buurtkamer op zich kan en wil nemen. Dat is gelukt. Welzijnsinstelling Combiwel is onze partner geworden en de gemeente is bereid via Combiwel subsidie te geven voor de Buurtkamer. Combiwel vult de invulling en programmering van de Buurtkamer graag in met de bewoners van onze buurt en ziet in Vondeldorp daarvoor een belangrijke gesprekspartner. Alle lichten staan op groen. In september 2021 is de verbouwing van de Paulusschool gereed.

Wat wij verwachten van Combiwel

 1. Het aangaan van de huurdersrelatie met de Stichting Dufay óf de gemeente.
 2. Het formele aanspreekpunt zijn voor het verhuren van de Grand Caféruimte voor activiteiten overdag door de week, in het weekend en op de avonden.
 3. Het formele aanspreekpunt zijn voor het verhuren van de twee kleine ruimtes voor activiteiten overdag door de week, in het weekend en op de avonden.
 4. Het zakelijk exploiteren of laten exploiteren van een openbare Grand Café Buurtkamer met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches, catering bij feestjes).
 5. Het mee programmeren van de buurtactiviteiten.
 6. Het beschikbaar stellen van (ICT) infrastructuren voor verhuur, toegankelijkheid en beheer van de ruimtes van de Buurtkamer.

Het is duidelijk dat Comiwel het zakelijk exploiteren van een openbare Grand Café Buurtkamer met horecafunctie niet zelf gaat doen. Daar zoeken wij samen een andere partner voor.

Maart 2020

Lichte vertraging

Door de coronaperikelen ontstaat vertraging in het besluitvormingsproces. Vondeldorp blijft actief in gesprek met Combiwel.start de actie rond de Buurttuin en het BuurtbudgetZuid.

Januari 2020

De tekeningen zijn klaar

De ontwerpen voor het Buurt en Zorgcentrum zijn gereed. Hieronder de tekeningen van de begane grond van het gebouw met de Buurtkamer (bruin), kamers voor de zorgprofessionals (paars-roze) en de afhaalapotheek (blauw). Op de 1e en 2e verdieping van het gebouw komen ook kamers voor zorgprofessionals

Plattegrond buurtkamer

De bruine ruimtes behoren tot de Buurtkamer. Die bestaat uit een Grand Café ruimte met tafels en openslaande deuren naar de Buurttuin. Een keuken, twee vergaderruimtes en een eigen toiletblok en ingang via de Buurttuin

November 2019

ALV-Vondeldorp besluit over beheer van de Buurtkamer

De vereniging Vondeldorp realiseerde zich dat het beheer en exploitatie van een openbare ruimte met een horecafunctie, die de gehele week laagdrempelig open moet zijn, niet gegarandeerd kon worden vanuit de vereniging alleen. Op 9 november 2019 gaf de ALV van de vereniging het bestuur de opdracht andere partijen te zoeken om samen de Buurtkamer mee op te zetten en te gaan exploiteren.

Gekozen variant door de ALV van Vondeldorp op 9 november 2019:

III. Realiseer de Buurtkamer via investering inrichting én exploitatie door meerdere partijen. Vondeldorp is de initiator van die samenwerking en blijft aanjagen dat de Buurtkamer er komt in een vorm die past bij de wensen van de buurt. Vondeldorp geeft vooraf aan wat ze wel en niet kan en wil als vereniging. Welzijnsinstellingen lijken daarbij geschikte partners omdat zij al ervaring met buurtkamers en subsidie relaties met de gemeente hebben.  Horecaondernemers kunnen helpen bij de exploitatie. Buurtinitiatieven, als de Zuidermarkt, kunnen de bredere samenhang met de buurt verder borgen. Opdracht aan het bestuur is om actief aan tafel te blijven als gesprekspartner, initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op de inrichting en programmering van de Buurtkamer en de Buurttuin.

Juli - oktober 2019

Onderzoek naar mogelijkheden voor het beheer van de Buurtkamer

Er werden door de buurtbewoners verenigd in Vondeldorp meerdere alternatieven uitgewerkt voor het financieel en beheertechnisch exploiteren van de Buurtkamer. Daarbij werden de volgende aspecten van het exploiteren van een Buurtkamer meegenomen. Meer informatie vindt u in dit document (link)

 1. Het verhuren van de ruimte voor activiteiten van bijvoorbeeld Vondeldorp, vergaderingen van buurtbewoners, feestjes van en voor bedrijven in de buurt en buurtbewoners.
 2. Het runnen van een openbare ruimte met horecafunctie (koffie, thee, sapjes, wijn, bier, lunches).
 3. Het runnen van een activiteitenprogramma van, voor en door buurtbewoners.
 4. Het leveren van vrijwilligers als gastvrouw en gastheer in de Buurtkamer en voor activiteiten.
 5. Het runnen van een buurtinformatiepunt.
 6. Het organiseren van activiteiten en evenementen.
 7. Het organiseren van projectmatige activiteiten en het regelen van subsidies voor zover noodzakelijk.
 8. Het inrichten en beheren van een Buurttuin bij de Buurtkamer.

Januari - februari 2019

De gemeente komt in actie

Dat leidde ertoe dat de school begin 2019 beschikbaar kwam voor de buurt als buurtcentrum met zowel een Zorgfunctie als een Ontmoetingsfunctie: de Buurtkamer. De gemeente stelde een architect aan, die een mooi inrichtingsplan ontwierp, met ruimte voor de zorgfuncties van de twee huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, verloskundigen, apotheek en andere therapeuten. Maar ook voor de Buurtkamer in de oude gymzaal grenzend aan het schoolplein dat een mooie Buurttuin wordt. Begin 2020 waren de inrichtingsschetsen geheel gereed en was het wachten op de verdere besluitvorming van de gemeente.

Eind 2018

Huisartsen in nood sluiten aan

Eind 2018 klopten huisartsen met huisvestingsnood aan bij de werkgroep van Vondeldorp en gezamenlijk werd besloten de ouderenwoningen in te ruilen voor ruimte voor de zorgprofessionals. Zo werd er in combinatie met de nood van de huisartsen in het najaar van 2018 en begin 2019 actie gevoerd richting meerdere commissies van de Gemeenteraad. Een bewonersinitiatief resulteerde in een petitie met meer dan 2.000 stemmen die kon worden aangeboden aan de wethouder.

Najaar 2017

Vondeldorpwerkgroep Paulusschool aan de slag

Eind 2017 ging een werkgroep van Vondeldorpers aan de slag en ontwikkelde ideeën voor ouderenwoningen op de eerste en tweede etage, gecombineerd met een buurtkamer voor buurtbewoners om elkaar in een prettige en open sfeer te ontmoeten op de begane grond in de gymzaal. Voor dit idee kwam geen steun vanuit het stadsdeel, de onderwijsbestemming bleef op het gebouw.

September 2017 Zomerfeest Vondeldorp in Paulusschool

Lancering idee Paulusschool wordt buurtcentrum

In de zomer van 2017 moesten wij voor het Zomerfeest noodgedwongen uitwijken naar de Paulusschool vanwege de brand in de beoogde locatie, het Fons Vitae lyceum. De school als locatie voor een feest beviel goed. Toen we hoorden dat de school leeg kwam te staan ontstond al gauw het idee om daar een eigen ontmoetingsruimte op te zetten in de oude gymzaal, in combinatie met een terras en Buurttuin op het oude schoolplein.

ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAOrganicParfumerie_LouiseVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg