Nieuws

Corona: Opschorten Vondeldorpactiviteiten (UPDATE)

Nu ook Nederland met het Corona-virus te maken heeft gekregen en er alom maatregelen zijn genomen, kunnen wij als bestuur niet achterblijven. Tot 1 juni houden wij ons aan de nationale richtlijn en schorten we alle Vondeldorpbijeenkomsten op. 

Zo stond er voor vrijdag 20 maart een borrel met de trekkers van de vele werkgroepen die Vondeldorp rijk is op stapel. Jullie zullen begrijpen dat we die tot nader order uitstellen. En ook de Algemene Ledenvergadering, die voor 28 maart gepland stond, wordt uitgesteld.

In bovenstaande gevallen gaat het immers om samenkomsten van grotere groepen mensen en ook al halen we de 100 niet, toch willen we extra op onze verantwoordelijkheid letten, te meer omdat een deel van onze leden tot de risicogroepen behoort. Hetzelfde geldt voor de koor- en orkestrepetities, (binnenbuurt-)borrels, lezingen en excursies.

Bijeenkomsten van de kleinere groepen (lees- en gespreksgroepen, VIP, vergaderingen van de werkgroep Duurzaam e.d.) vallen niet onder de landelijke regeling, maar wij kiezen ervoor het zekere voor het onzekere te nemen en deze ook uit te stellen. 

De afgelopen vijf jaar hebben we een netwerk opgebouwd, mede bedoeld om elkaar in geval van nood te ondersteunen en contact te houden. Geen koffie of borrels nu maar een telefoontje, een brief in de bus of een mailtje, contact maakt verschil, juist in deze situatie.

Goede groet en gezondheid voor allen!

Ineke, Marie-Thérèse, Jaap, Jan, Michael, Tjeerd en Paul

Bestuur Vondeldorp

ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenOHLASimon_MeijssenSlagerij_Van_DamVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg