Nieuws

ALV stemt in met voorstellen Buurtkamer

Afgelopen zaterdagmiddag werd op de algemene ledenvergadering in het Amsterdams Lyceum op overweldigende wijze ingestemd met de voorstellen van het bestuur met betrekking tot de buurtkamer.

Bijna Noord-Koreaans noemde iemand het. Want op het eerste voorstel om partners te zoeken om gezamenlijk de Buurtkamer verder op te zetten, waarbij  een instelling zoals bijvoorbeeld Cordaan de huurdersrelatie aangaat, en een sociale onderneming verantwoordelijk wordt voor de de horeca, stemden 178 leden (een kleine 100 aanwezigen, en de rest per volmacht) vóór, en 3 blanco. 

Bij het zoeken naar deze partners  is de opdracht wel dat Vondeldorp de positie blijft behouden van primaire verbinder, en ruimte krijgt om haar programma uit te voeren.

Het tweede voorstel behelsde de financiering. Ook hier stemde bijna iedereen (168 vóór, 1 tegen, 12 blanco) in met het voorstel om een éénmalige startdonatie te geven van € 5.000, en jaarlijks € 5.000 bij te dragen aan de exploitatie, waarvoor we dan gebruik kunnen maken van de ruimte. Het  bestuur toonde zich verheugd met deze duidelijke  ondersteuning van haar plannen. De voorzitter verwoordde het als volgt: Met deze stevige steun in de rug, kunnen wij verder met de invulling van een mooie buurtontmoetingsplek met een fantastische groene oase op het voormalige schoolplein. Het bestuur gaat samen met de huisartsen en het stadsdeel Zuid snel in gesprek met Combiwell en Cordaan. Het doel is dat zij samen met Vondeldorp en de buurt de Buurtkamer gaan realiseren.

ArtiChocBrasserie_De_JoffersRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkEntreeHooghiemstra_FotografieJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAOrganicParfumerie_LouiseSimon_MeijssenVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_Liem